First Stop

Villkor

 

Bridgestone First Stop 2022 Kampanj

Generella regler

 1. Den här kampanjen genomförs av Bridgestone Europé NV/SA, Svensk Filial, Ulls Väg 29A, 76 51 UPPSALA, org.nr. 516411-8464 (nedan kallad Bridgestone).
 2. Kampanjen är öppen för alla kunder som är Svenska medborgare och minst 18 år, förutom Bridgestoneanställda eller anställda hos First Stopverkstäderna i Sverige eller deras familjer eller någon samarbetspart involverad i denna kampanj.
 3. Kampanjen gäller endast privatkunder hos First Stopsverkstäder (ej företagsbilar).
 4. Genom att delta i kampanjen accepterar ni de villkor som anges i kampanjen.
 5. Kampanjen har kravet att deltagarna måste ha köpt minst 2 friktionsdäck (valfri dimension) från valfri First Stopverkstad i Sverige (på plats i butiken eller Online) under kampanjperioden (se nedan).
 6. Endast 1 deltagande per hushåll under kampanjperioden.
 7. Borttappade, ogiltiga, oläsliga kvitton eller för sent inskickat deltagande kommer inte att godkännas. Kvittot måste innehålla information om att det är Bridgestonedäck, produkt, storlek och pris.
 8. Bridgestone förbehåller sig rätten att förkasta ogiltiga kampanjformulär.
 9. Bridgestone  förbehåller sig rätten att tvista om ett deltagande inte är legitimt. Bridgestone Sveriges beslut är slutgiltigt. Ifyllda formulär och inskickade kvitton är Bridgestone Sveriges egendom.
 10. Personuppgifter som lämnas i denna kampanj kommer endast att användas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning i Sverige i syfte att fullfölja denna kampanj. Personuppgifter kommer endast att användas för att kunna administrera kampanjen och inte för några andra syften. Genom att delta i denna kampanj accepterar du att vi processor dina personuppgifter, vilka innefattar ditt namn, mailadress, postadress, mobilnummer och postadress.
 11. Tävlingen anordnas av: Bridgestone Europe NV/SA, Svensk Filial, Ulls Väg 29A, 756 51 UPPSALA.

Kampanj friktionsdäck

Gäller från 1 oktober till 15 december.

Specifika kampanjregler:

 1. Kampanjen är öppen under perioden 1 oktober till 15 december.
 1. Kunden måste köpa minst 2 st. friktionsdäck (Bridgestone) med valfri dimension under kampanjperioden från valfri First Stopverkstad i Sverige.
 2. För att delta i kampanjen måste du fylla i Onlineformuläret https://www.tyrepromotions.com/FirstStopSverige
 3. 3 vinnare kommer att utses.
 4. Du måste säkerställa att du fyller i giltig mailadress och mobilnummer. Bridgestone är inte ansvarig för att verifiera att dessa är korrekta.
 5. I denna kampanj är Bridgestone Sverige processor. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter används vänligen kontakta Bridgestone.
 6. Kampanjsidan stänger 23:59 den 15 december. Det är inte möjligt att delta i kampanjen efter det datumet.
 7. Bridgestone förbehåller sig rätten att när som helst revidera villkoren i kampanjen utan föregående information. Om du tar del av kampanjen godkänner du ev. ändringar i villkoren.
 8. Om någon del i dessa villkor hålls ogiltig av lag, reglering av myndighet eller dom vid tvist ska verkställandet av vinsten inte påverkas.
 9. Vinnarna kommer att utses senast den 23 december.
 10. Vid ev. frågor gällande kampanjen vänligen maila info@firststop.se

Dessa villkor är inte överordnade dina konsumenträttigheter.

Sök Verkstad